Cefnogaeth TG

Cynyddwch  eich effeithlonrwydd cynhyrchiol drwy sicrhau cymorth TG safon busnes. Rydym yn gweithredu fel adran TG i’ch cwmni.

Gwasanaethau Gwesteia

Rhyddhewch y straen ar eich isadeiledd yn ogystal a’r boced drwy adael i ni gynnig llety i’r systemau sy’n allweddol i’ch busnes.

Systemau Ffôn

Gwireddwch eich potensial cyfathrebu wrth osod a defnyddio system ffôn o’r radd flaenaf . Gadewch i alluogi eich llwyddiant.

Rhwydweithiau Di-Wifr

Gall hyblygrwydd rhwydwaith di-wifr allanol/mewnol greu enillion sylweddol. Gall BCC roi'r grym i chi.

Camerâu Cylch Cyfyng

Sicrhewch tawelwch meddwl ac ehangwch rheolaeth o’ch busnes trwy adel i ni osod system Camerâu Cylch Cyfyng pwerus. Diogelwch eich dyfodol.

ôl-gopïo i’r Cwmwl

Mae’r hunllef o golli data yn gallu bod yn farwol i bob busnes. Ehangwch eich arferion o sicrhau copi wrth gefn i gynnwys copi i’n cwmwl diogel o fewn y DU.

Rydym yn ehangu ac yn chwilio am gwsmeriaid newydd . Cysylltwch gyda ni os hoffech weithio gyda phartner TG proffesiynol, ymroddedig a dibynadwy.

Ymunwch gyda’n rhestr cynyddol o gwsmeriaid hapus sydd yn cynnwys:

 • If we continue to develop our technology without wisdom or prudence, our servant may prove to be our executioner"
  Omar N. Bradley
 • In modern business it is not the crook who is to be feared most, it is the honest man who doesn't know what he is doing"
  William Wordsworth
 • If you don't drive your business, you will be driven out of business"
  B.C. Forbes
 • Try, try, try and keep on trying is the rule that must be followed to become an expert in anything"
  W. Clement Stone

Princes Gate

Howies

Deutscheparts

John Francis

Theatr Genedlaethol Cymru

Ocean Home

Halls Estate Agents

Eisiau gweld esiamplau eraill o’n gwaith?

Gweld astudiaethau achos

BCC IT ar Twitter

Ymlaciwch

Canolbwyntiwch ar eich busnes

Leave IT to us

Cysylltwch gyda ni

Cwblhewch y ffurflen isod i ddanfon neges at BCC

Cynorthwywch ni i osgoi SPAM trwy dicio’r blwch isod

Website Design Internet Creation