ôl-gopïo i’r Cwmwl

 

Gall cadw rheolaeth ar eich copïau wrth gefn a monitro y broses o ôl-gopïo fod yn rhwystredig, yn enwedig pan bod rhywbeth yn mynd o’i le. Mae BCC wedi datblygu gwasanaeth rheoli ôl-gopïo i sefydliadau sydd angen y sicrwydd bod ei data, gwybodaeth cyfrinachol ac asedau digidol yn ddiogel yn y cwmwl.

Gyda gwasanaeth ôl-gopïo i’r Cwmwl BCC gallwch adael popeth i ni – byddwn yn eich hysbysu os eith rhywbeth o’i le, felly medrwch anghofio am y pen-tost dyddiol o rheoli’r copïau!

Beth rydym yn ei gynnig

Mae debygol bod unrhyw weinydd canolog yn hanfodol i rhwydwaith sefydliad; felly mae’n bwysig bod eich dewis o ddarparwr ôl-gopïo yn adlewyrchu hyn. Rydym yn cynnig nifer o opsiynau ôl-gopïo i’r cwmwl ar gyfer data o gyfrifiaduron, gliniaduron, gweinyddion a rhwydweithiau cymhleth.

Cynigwn y gwasanaethau o ganolfannau data preifat, achrededig i safonau ISO yn y DU, gyda’r sicrwydd bod eich data yn cael ei drosglwyddo’n ddiogel gan ddefnyddio ein meddalwedd ôl-gopïo lleol.

Beth i ddisgwyl wrthym

Mae ein datrysiadau ôl-gopïo i’r cwmwl yn cynnwys:

 • Does dim angen am galedwedd arbennig  - mae’n gweithio dros eich isadeiledd TCP/IP cyfredol
 • Does dim cyfyngiadau cyflymder lled-band – mae’r copïau-wrth-gefn yn eu uwch/lawr-lwytho yn unol a chyflymder eich darparwr (ISP)
 • Diogel – mae’r holl broses yn amgryptiedig
 • Llwytho/Adennill Had – Gall anghenion sy’n cynnwys llawer o ddata cael ei uwch/lawr-lwytho mewn darnau i leihau anghenion lled-band
 • Dim angen am arbenigedd – Gall BCC ymgymryd ar gwaith fel arbenigwyr allanol
 • Adroddiadau – Adroddiadau rheolaidd a sicrwydd meddwl
 • Amrywiaeth system ôl-gopïo  - Yn gweithio gyda’r mwyafrif o systemau gweithredu/rhaglenni/amgylcheddau rhith
 • Ôl-gopïo cyflym – Ar ôl y copi cyntaf, dim ond y newidiadau sy’n yn cael eu cynnwys
 • Monitor am ddim – Byddwn yn eich hysbysu os bydd copi yn methu
 • Amserlen hyblyg – Gall y broses o ôl-gopïo cael ei gyfyngu i amser/diwrnodau sydd yn dderbyniol i chi
 • Costau addasol a hyblyg – Byddwch ond yn talu am yr hyn sydd angen arnoch

Diogelwch eich busnes gyda gwasanaeth ôl-gopïo i’r cwmwl wrth BCC. Cysylltwch gyda ni i drafod ymhellach.

 

Before the introduction of the hosted offsite backup service our backups were not very resilient and we did not trust them 100%. Now, we are fully confident of them happening on time and also in the integrity of the data were we ever required to restore. What’s more the level of security, both physical for the servers and for the actual data itself, meets the high standards that we need to adhere to due to the personal information we have to maintain.

Jeannette Gibbons

Hafan Cymru 

 

 

 

 

 

BCC IT ar Twitter

Ymlaciwch

Canolbwyntiwch ar eich busnes

Leave IT to us

Cysylltwch gyda ni

Cwblhewch y ffurflen isod i ddanfon neges at BCC

Cynorthwywch ni i osgoi SPAM trwy dicio’r blwch isod

Website Design Internet Creation