ôl-gopïo i’r Cwmwl

 

Gall cadw rheolaeth ar eich copïau wrth gefn a monitro y broses o ôl-gopïo fod yn rhwystredig, yn enwedig pan bod rhywbeth yn mynd o’i le. Mae BCC wedi datblygu gwasanaeth rheoli ôl-gopïo i sefydliadau sydd angen y sicrwydd bod ei data, gwybodaeth cyfrinachol ac asedau digidol yn ddiogel yn y cwmwl.

Gyda gwasanaeth ôl-gopïo i’r Cwmwl BCC gallwch adael popeth i ni – byddwn yn eich hysbysu os eith rhywbeth o’i le, felly medrwch anghofio am y pen-tost dyddiol o rheoli’r copïau!

Beth rydym yn ei gynnig

Mae debygol bod unrhyw weinydd canolog yn hanfodol i rhwydwaith sefydliad; felly mae’n bwysig bod eich dewis o ddarparwr ôl-gopïo yn adlewyrchu hyn. Rydym yn cynnig nifer o opsiynau ôl-gopïo i’r cwmwl ar gyfer data o gyfrifiaduron, gliniaduron, gweinyddion a rhwydweithiau cymhleth.

Cynigwn y gwasanaethau o ganolfannau data preifat, achrededig i safonau ISO yn y DU, gyda’r sicrwydd bod eich data yn cael ei drosglwyddo’n ddiogel gan ddefnyddio ein meddalwedd ôl-gopïo lleol.

Beth i ddisgwyl wrthym

Mae ein datrysiadau ôl-gopïo i’r cwmwl yn cynnwys:

 • Does dim angen am galedwedd arbennig  - mae’n gweithio dros eich isadeiledd TCP/IP cyfredol
 • Does dim cyfyngiadau cyflymder lled-band – mae’r copïau-wrth-gefn yn eu uwch/lawr-lwytho yn unol a chyflymder eich darparwr (ISP)
 • Diogel – mae’r holl broses yn amgryptiedig
 • Llwytho/Adennill Had – Gall anghenion sy’n cynnwys llawer o ddata cael ei uwch/lawr-lwytho mewn darnau i leihau anghenion lled-band
 • Dim angen am arbenigedd – Gall BCC ymgymryd ar gwaith fel arbenigwyr allanol
 • Adroddiadau – Adroddiadau rheolaidd a sicrwydd meddwl
 • Amrywiaeth system ôl-gopïo  - Yn gweithio gyda’r mwyafrif o systemau gweithredu/rhaglenni/amgylcheddau rhith
 • Ôl-gopïo cyflym – Ar ôl y copi cyntaf, dim ond y newidiadau sy’n yn cael eu cynnwys
 • Monitor am ddim – Byddwn yn eich hysbysu os bydd copi yn methu
 • Amserlen hyblyg – Gall y broses o ôl-gopïo cael ei gyfyngu i amser/diwrnodau sydd yn dderbyniol i chi
 • Costau addasol a hyblyg – Byddwch ond yn talu am yr hyn sydd angen arnoch

Diogelwch eich busnes gyda gwasanaeth ôl-gopïo i’r cwmwl wrth BCC. Cysylltwch gyda ni i drafod ymhellach. 

 

 

 

 

 

BCC IT ar Twitter

Ymlaciwch

Canolbwyntiwch ar eich busnes

Leave IT to us

Cysylltwch gyda ni

Cwblhewch y ffurflen isod i ddanfon neges at BCC

Cynorthwywch ni i osgoi SPAM trwy dicio’r blwch isod

Website Design Internet Creation